• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów.
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Lublinie o obwodowych komisjach wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Terminy na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kanadydatów. Terminy losowania.
  Informacja o aktualnych składach terytorialnych komisji wyborczych na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarzy Wyborczych w Lublinie z dnia 8 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.
  Informacja Komisarzy Wyborczych w Lublinie z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 • Informacja Komisarzy Wyborczych w Lublinie z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I, Komisarza Wyborczego w Lublinie II, Komisarza Wyborczego w Lublinie III, Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 3 września 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.