• Terminarz wyborów uzupełniających do rad gmin
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stanin w okręgu wyborczym Nr 4. Wybory zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chodel w okręgu wyborczym Nr 13. Wybory zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
  KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W LUBLINIE I, II, III, IV z dnia 3 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Wybory i referenda w toku kadencji. Kadencja 2018-2023
  Komisarz Wyborczy w Lublinie I, Komisarz Wyborczy w Lublinie II, Komisarz Wyborczy w Lublinie III, Komisarz Wyborczy w Lublinie IV
 • Nabór na Urzędnika Wyborczego
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych
 • Wybory samorządowe 2018 r.
  Informacje Komisarzy Wyborczych o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji.