• PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW
  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 14
 • PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15
  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 16
 • OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 14, nr 15 i nr 16 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Komunikaty komisarzy wyborczych