• Statystyka geograficzna. Okręgi wyborcze.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Świdnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 4 kwietnia 2018 r. skarga mieszkańca gminy Puchaczów pozostawić bez rozpoznania
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z 12 kwietnia 2018 r. wezwać RM Puławy do podziału gminy Miasto Puławy na okręgi wyborcze
  • Postanowienie nr 22 Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 26 marca 2018 r. skargę mieszkańca gminy Baranów pozostawić bez rozpozania
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Milejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wezwania Rady Gminy Wojcieszków do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Wojcieszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych.