• Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I, Komisarza Wyborczego w Lublinie II, Komisarza Wyborczego w Lublinie III, Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 3 września 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.
  serwis wybory2018.pkw.gov.pl
 • Kalendarz wyborczy
  Dla kogo głosowanie przez pełnomocnika? [AUDIO]
 • Głosowanie korespondencyjne dla wyborców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności [AUDIO]
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. ZPOW-501-104-18 WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Głosowanie korespondencyjne