• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Lublinie w sprawie rozwiązania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W LUBLINIE I, II, III, IV z dnia 3 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  • Finansowanie kampanii wyborczej. Informacje dla pełnomocników finansowych komitetów wyborczych.
    Wybory i referenda w toku kadencji. Kadencja 2018-2023