• Informacja o podziale na okręgi wyborcze gmin, powiatów oraz sejmiku województwa lubelskiego
    Wykaz obwodów głosowania według gmin
  • Zarządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 133 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 109, poz. 1
    Podział na okręgi wyborcze
  • Zmiany granic okręgów wyborczych w 2005 - 2006 r.