• Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Lublinie, stan na dzień 4 października 2010 r.