• Protokoły wyników głosowania
    Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 1 października 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 14, 15, 16
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 29 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 6
  • Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. (wyciąg)