• Postanowienie nr 8 Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego o odwołanie przed upływem kadencji Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą.
    Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wąwolnica przed upływem kadencji. Termin przeprowadzenia referendum, niedziela 19 czerwca 2016 r.