• Obwody głosowania. Wyszukiwarka obwodów.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I, Komisarza Wyborczego w Lublinie II, Komisarza Wyborczego w Lublinie III, Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 30 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głusk na stałe obwody głosowania
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 26 kwietnia 2018 r. skargę mieszkańca gminy Wąwolnica pozostawić bez rozpoznania