• Komisarz Wyborczy w Lublinie
    Nabór na urzędników wyborczych. Aktualizcja informacji z dnia 13 marca 2018 r. według stanu prawnego na dzień 27 marca 2018 r.
  • Nabór na urzędników wyborczych. Informacja z dnia 13 marca 2018 r. (informacja archiwalna)
    Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego (archiwalna)
  • Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Lubelskiego, Rady Miasta Lublin, rad powiatów.
    Wybory samorządowe. Kadencja 2014-2018.
  • Rejestr wyborców