Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Wybory samorządowe 2018 r.
  Komisarz Wyborczy w Lublinie
 • Informacje Komisarzy Wyborczych o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji.
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Uścimów.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wezwania Rady Gminy Wojcieszków do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Wojcieszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Garbów.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wąwolnica
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Garbów.
  Nabór na urzędników wyborczych. Informacja z dnia 27 kwietnia 2018 r.