AKTUALNOŚCI

 • Wybory samorządowe 2018 r.
 • Informacje Komisarzy Wyborczych o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji.
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z terenu właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Uścimów.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wezwania Rady Gminy Wojcieszków do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Wojcieszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Łukowie w okręgu wyborczym nr 1.

WYDARZENIA

 • Korpus Urzędników Wyborczych

  Szkolenie merytoryczne dotyczące podstawowych zagadnień Prawa Wyborczego już za nami.

 • Korpus Urzędników Wyborczych

  spotkanie organizacyjne

 • Wizyta studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00