• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Lublinie
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Terytorialne komisje wyborcze
    Finansowanie kampanii wyborczej. Informacje dla pełnomocników finansowych komitetów wyborczych.
  • Informacje ogólne: serwis wybory2018.pkw.gov.pl, Kalendarz wyborczy, Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
    Wzory dokumentów
  • Liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim