więcej

Wybory przedterminowe Wójta Gminy Puławy

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Puławy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Puławy

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Wzory dokumentów

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych, wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie i izolacji w warunkach domowych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Puławy zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.

Informacja o terminie, miejscu i sposobie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Puławy zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.

Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Puławy zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Puławy zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Puławy

 

Na podstawie art. 476 § 5 Kodeksu wyborczego, stosownie do treści § 9 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych, podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminie Puławy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp. Gmina Liczba mieszkańców
1. gmina Puławy 12 103

 

Obwieszczenie Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Puławy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Gminie Puławy

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 13 maja 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Puławy

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 13 maja 2021 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

Postanowienie nr 14/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Puławach

Postanowienie nr 15/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Puławach w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Puławy zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie III o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych - art. 146 Kodeksu wyborczego. Wybory przedterminowe Wójta Gminy Puławy zarządzone na dzień 20 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 31 maja 2021 r. o zarajestrowanych kandydatach na wójta w wyborach przedterminowych Wójta Gmina Puławy zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 18/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Puławy

Postanowienie nr 19/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Puławy zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.

Postanowienie nr 22/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Puławy

Postanowienie nr 23/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 19 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Puławy

Protokoły wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na wójta (obwody 1-9)

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Puławy

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 21 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Puławy przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2021 r.

Postanowienie nr 25/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Puławy w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Puławy

Postanowienie Nr 59/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Puławy zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie  III o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych. Data aktualizacji 16 listopada 2021 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  26-04-2021 11:33

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:33

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:34

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:39

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:39

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:40

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:42

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:43

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:57

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:59

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 11:59

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 14:12

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 14:12

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 14:13

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 14:14

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 14:17

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  27-04-2021 9:32

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  27-04-2021 9:34

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  27-04-2021 9:35

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  27-04-2021 9:36

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  27-04-2021 9:40

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  27-04-2021 9:41

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 14:40

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 14:46

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 14:57

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  11-05-2021 15:00

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  11-05-2021 15:02

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 10:16

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 10:20

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 12:02

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 12:02

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 15:32

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 15:34

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  14-05-2021 16:05

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  14-05-2021 16:05

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  14-05-2021 16:07

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  14-05-2021 16:08

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  14-05-2021 16:08

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 7:58

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 7:59

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  02-06-2021 7:32

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  02-06-2021 7:33

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  02-06-2021 7:55

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  04-06-2021 10:41

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  04-06-2021 10:42

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 15:01

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 15:03

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  18-06-2021 14:25

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  18-06-2021 14:27

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  18-06-2021 14:28

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  19-06-2021 14:38

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  19-06-2021 14:39

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  19-06-2021 14:45

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  21-06-2021 8:06

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  21-06-2021 8:54

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  22-06-2021 9:29

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  22-06-2021 9:30

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  22-06-2021 9:31

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  22-06-2021 9:31

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  22-06-2021 9:32

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  07-07-2021 11:45

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  15-07-2021 12:49

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  08-09-2021 11:59

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  08-09-2021 12:00

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  09-09-2021 13:50

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  09-09-2021 13:51

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  20-10-2021 14:56

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-11-2021 13:18

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-11-2021 13:19

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  16-11-2021 14:34

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  09-12-2021 13:38

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  16-09-2022 13:16

  Wprowadził:

  Joanna Koper

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij