więcej

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji

W dniu 13 sierpnia 2020 r. do Komisarza Wyborczego w Lublinie I wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatora referendum o zamiarze wystąpienia mieszkańców z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji.

W dniu 6 października 2020 r. pełnomocnik inicjatora referendum p. Mateusz Winiarski  złożył wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego o odwołanie Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji.

W dniu 2 listopada 2020 r. Komisarz Wyborczy w Lublinie I wydał postanowienie o  przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji.

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/5243/

Postanowienie Nr 544/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 2 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Poz. 5243 z 2 listopada 2020 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 2 listopada 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 6 listopada 2020 r. o warunkach ważności referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 20 grudnia 2020 r.

Postanowienie Nr 545/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia liczebności składu Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bełżycach i obwodowych komisji do spraw referendum, w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 20 grudnia 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 6 listopada 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bełżycach oraz obwodowych komisji do spraw referendum, w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 20 grudnia 2020 r. wraz z załącznikami

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendach lokalnych dotyczących odwołania organów jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji wraz z załącznikami

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 6 listopada 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum oraz osoby uprawnione do udziału w referendum podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lun izolacji w warunkach domowych, a także osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóżniej w dniu głosowania kończą 60 lat wraz z załącznikiem

Postanowienie Nr 548/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bełżycach

Postanowienie Nr 549/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Załączniki Postanowienie Nr 549/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 24 listopada 2020 r w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Postanowienie Nr 550/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 5 w gminie Bełżyce

Postanowienie Nr 551/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik nr 2 do Postanowienia nr 544/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 2 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Poz. 6099 z 7 grudnia 2020 r.

Postanowienie Nr 553/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji do spraw referendum w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 20 grudnia 2020 r.

Postanowienie Nr 555/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia pierwszych posiedzeń komisji do spraw referendum w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 20 grudnia 2020 r.

Postanowienie Nr 556/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 10 grudnia 2020 r.  o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Poz. 6424 z 11 grudnia 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 7 czerwca 2021 r. o wyznaczeniu daty zawieszonego referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 7 czerwca 2021 r.

Postanowienie Nr 18/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji do spraw referendum w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 27 czerwca 2021 r. wraz z załącznikiem

Postanowienie Nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w składach Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bełżycach oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie gminy Bełżyce

Postanowienie Nr 21/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 oraz Nr 6 w gminie Bełżyce

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 17 czerwca 2021 r. o miejscu, czasie i terminie złożenia sprawozdania finansowego przez Inicjatora Referendum uczestniczącego w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji, wyznaczonym na dzień 27 czerwca 2021 r.

Postanowienie Nr 22/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bełżycach oraz Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 1 w gminie Bełżyce

Postanowienie Nr 23/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji do spraw Referendum Nr 6 i Nr 10 w gminie Bełżyce

Postanowienie Nr 24/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 20 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w gminie Bełżyce

Postanowienie Nr 25/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 10 w gminie Bełżyce

Postanowienie Nr 26/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 5 w gminie Bełżyce

Postanowienie Nr 27/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Bełżyce

Postanowienie Nr 28/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 26 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w gminie Bełżyce

Protokół głosowania w obwodzie w referendum gminnym (obwody 1-11)

Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

Postanowienie Nr 29/2021 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 23 września 2021 r. w sprawie rozwiązania komisji do spraw referendum w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 27 czerwca 2021 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 23 września 2021 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego pełnomocnika inicjatora referendum

 

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  03-09-2020 14:10

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  03-09-2020 14:11

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  03-09-2020 14:12

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  02-11-2020 10:59

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  02-11-2020 11:00

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  02-11-2020 11:01

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  02-11-2020 11:03

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  05-11-2020 11:19

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  05-11-2020 11:19

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 9:03

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 9:05

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 9:08

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 9:15

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 9:20

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 9:24

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 9:29

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 9:36

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 12:27

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  06-11-2020 14:41

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  25-11-2020 9:32

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  25-11-2020 9:36

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  25-11-2020 9:37

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  04-12-2020 15:17

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  04-12-2020 15:18

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  04-12-2020 17:14

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  04-12-2020 17:14

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  04-12-2020 17:20

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  04-12-2020 17:21

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  04-12-2020 17:21

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  04-12-2020 17:22

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  04-12-2020 17:25

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  08-12-2020 20:56

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  08-12-2020 20:58

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  08-12-2020 21:05

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 11:21

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 11:24

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 11:24

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 11:28

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 11:29

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 11:30

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 11:30

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  10-12-2020 15:43

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  10-12-2020 15:44

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  10-12-2020 15:45

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  10-12-2020 15:45

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  10-12-2020 21:42

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  11-12-2020 13:31

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  29-12-2020 10:33

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 10:54

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 10:54

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 10:55

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 10:57

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 10:59

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 11:00

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  08-06-2021 7:52

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  08-06-2021 8:45

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  08-06-2021 8:46

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  10-06-2021 14:23

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  11-06-2021 12:09

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  17-06-2021 8:03

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  17-06-2021 8:12

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  17-06-2021 12:21

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  20-06-2021 21:25

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  20-06-2021 21:25

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  23-06-2021 7:49

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  23-06-2021 7:51

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  23-06-2021 7:52

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  24-06-2021 7:32

  Wprowadził:

  Joanna Koper

 • Data modyfikacji

  25-06-2021 21:44

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  25-06-2021 21:46

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-06-2021 18:28

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  26-06-2021 18:29

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  28-06-2021 1:08

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  28-06-2021 1:08

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  28-06-2021 1:10

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  23-09-2021 15:22

  Wprowadził:

  Joanna Koper

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij