Komisarz Wyborczy w Lublinie I

Marcin Piotr Chałupka

Terminy dyżurów:

w czwartki od godziny 7:30 do 8:30
w piątki od godziny 14:30 do 15:30

Informacja Komisarzy Wyborczych o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji

Siedziba Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

20-074 Lublin, ul. Spokojna 9b 
I piętro  telefon/ fax:   81 4581076

 

Komisarz wykonuje zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.
Do właściwości rzeczowej Komisarza Wyborczego w Lublinie I,  w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim należy:
1) wykonywanie zadań w sprawach związanych z wyborami do sejmiku województwa;
2) ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na obszarze województwa oraz ogłaszanie ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

3) sporządzanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa;
4) zwoływanie pierwszej sesji nowo wybranego sejmiku województwa;
5) postanawianie o wstąpieniu kandydata z tej samej listy na miejsce radnego sejmiku województwa, którego mandat wygasł;

6) ogłaszanie zmian w składzie sejmiku województwa;

7) podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozwiązaniu, z mocy prawa, sejmiku województwa;

8) dokonywanie podziału województwa na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym;

9) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów radnych sejmiku województwa, w przypadkach określonych w art. 383 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  — Kodeks wyborczy.

Data powołania
3.04.2018

Data zakończenia kadencji
3.04.2023

Powiaty: lubelski, łęczyński, świdnicki

miasto na prawach powiatu Lublin

Mapa - właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Lublinie I

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij