• Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmian opisu granic obwodów głosowania, przedłożone Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie I, II, III, IV w 2019 r.
  POSTANOWIENIE Nr 108/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV z dnia 12 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Trzebieszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • POSTANOWIENIE Nr 298/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lublin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  POSTANOWIENIE Nr 172/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Poniatowej.
 • POSTANOWIENIE Nr 173/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Chodlu
  POSTANOWIENIE Nr 167/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nałęczów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • POSTANOWIENIE Nr 73/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Janów Lubelski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  POSTANOWIENIE Nr 74/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kraśnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • POSTANOWIENIE Nr 294/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bychawa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  POSTANOWIENIE Nr 295/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bełżyce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.