• OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Lublinie o możliwości dokonania dodatkowego zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej oraz terminy przeprowadzania losowań składów w poszczególnych gminach