• Informacje Komisarzy Wyborczych w Lublinie o możliwości dokonania dodatkowego zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej oraz terminy przeprowadzania losowań składów w poszczególnych gminach
    Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
    ZPOW-501-57/19 INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHw wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego