• Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Paralamentu Europejskiego
    Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Lublinie o możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania, o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania. Uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Lublinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, siedzibie i pełnionych dyżurach