• Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
    Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Paralamentu Europejskiego