• Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Paralamentu Europejskiego
 • W dniu wczorajszym uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 16 maja 2019 r. w okręgu wyborczym nr 8 została unieważniona rejestracja listy nr 8 kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłoszonej przez KOMITET WYBORCZY RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI.
  OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8
 • ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, siedzibie i pełnionych dyżurach
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych ZPOW-501-14/19 z 27 lutego 2019 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.