• Informacja o dacie złożenia sprawozdania, informacja o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych.
    Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych