• SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH. Wykaz komitetów, które są zobowiązane do złożenia sprawozadnia finansowego. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2019 r.
    Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych