• Zmiany w składach rad powiatów, Rady Miasta Lublin, rad gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców
    Wybory uzpełniające do rad gmin
  • Wzory dokumentów. Wybory uzupełniające do rady gminy, w toku kadencji 2018-2023.
    Informacje i wyjaśnienia