• POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia odrębnego obwodu głosowania nr 22 w Szpitalu Powiatowym z siedzibą w Rykach, ul. Żytnia 23.
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Lublinie o obwodowych komisjach wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Terminy na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kanadydatów. Terminy losowania.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I, Komisarza Wyborczego w Lublinie II, Komisarza Wyborczego w Lublinie III, Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 30 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głusk na stałe obwody głosowania
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 26 kwietnia 2018 r. skargę mieszkańca gminy Wąwolnica pozostawić bez rozpoznania
    Obwody głosowania. Wyszukiwarka obwodów.