• OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego.
  KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W LUBLINIE I, II, III, IV z dnia 3 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych