• KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W LUBLINIE I, II, III, IV z dnia 3 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
    Finansowanie kampanii wyborczej. Informacje dla pełnomocników finansowych komitetów wyborczych.
  • Wybory i referenda w toku kadencji. Kadencja 2018-2023