• Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem kadencji
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sprawozdań finansowych o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne.
  • Referendum lokalne w sprawie odwołania przed upływem kadencji Wójta Gminy Konopnica i Rady Gminy Konopnica.