• Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Lubelskiego w toku kadencji w latach 2002-2006
    Zmiany w składach rad powiatów w toku kadencji w latach 2002-2006
  • Zmiany w składach rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców w toku kadencji w latach 2002-2006
    Wykaz uchwał rad gmin w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w 2006 r. Kadencja rad 2002-2006.