• Powtórzenie czynności wyborczych w 2003 r. Wybory Burmistrza Łęcznej 25 marca 2003 r. Wybory Wójta Gminy Zakrzew 27 kwietnia 2003 r. Wybory Wójta Gminy Trzydnik Duży 27 kwietnia 2003 r. Wybory Burmistrza Łęcznej 12 listopada 2003 r.
    Powtórzenie czynności wyborczych w 2004 r. Wybory Burmistrza Łęcznej. Data 28 kwietnia 2004 r.
  • Przedterminowe wybory wójta Gminy Gościeradów w województwie lubelskim
    Przedterminowe wybory wójta Gminy Niemce w województwie lubelskim