• Wykaz wyborów uzupełniających do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców przeprowadzonych w 2003 roku.
    Wykaz wyborów uzupełniających do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców przeprowadzonych w 2004 roku.
  • Zmiana w składzie Rady Gminy Łaziska z dniem 1 stycznia 2005 r.
    Wykaz wyborów uzupełniających do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców przeprowadzonych w 2005 roku.
  • Wykaz wyborów uzupełniających do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców przeprowadzonych w 2006 roku.