• Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 17 listopada 2008 r.
    Referendum gminne w sprawie odwołania Mirosława Kwiatosza Wójta Gminy Rybczewice przed upływem kadencji.
  • Referenda lokalne w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego. tabela z zestawieniem wyników (kadencja rad 2006-2010)
    Referendum gminne w sprawie odwołania przed upływem kadencji Wójta Gminy Niedrzwica Duża i Rady Gminy Niedrzwica Duża.
  • Referendum gminne w sprawie odwołania przed upływem kadencji Wójta Gminy Gościeradów
    Referendum gminne w sprawie odwołania przed upływem kadencji burmistrza miasta Lubartów