• Przedterminowe wybory burmistrza Bełżyc. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bełżyc w województwie lubelskim ( Dz. U. Nr 7, poz. 35 )