• Zmiany w składzie Rady Miasta Kraśnik w toku kadencji w latach 2010-2014
  Zmiany w składzie Rady Miasta Lubartów w toku kadencji w latach 2010-2014
 • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Łęcznej w toku kadencji w latach 2010-2014
  Zmiany w składzie Rady Miasta Puławy w toku kadencji w latach 2010-2014
 • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Rykach w toku kadencji w latach 2010-2014
  Zmiany w składzie Rady Miasta Świdnik w toku kadencji w latach 2010-2014
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu w Kraśniku w toku kadencji w latach 2010-2014
  Zmiany w składzie Rady Powiatu w Lubartowie w toku kadencji w latach 2010-2014
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu w Lublinie w toku kadencji w latach 2010-2014
  Zmiany w składzie Rady Powiatu w Łęcznej w toku kadencji w latach 2010-2014