• Przeprowadzenie ponownego wyboru burmistrza miasta Dęblin. 28 kwietnia 2011 r.
    Przeprowadzenie ponownego wyboru burmistrza miasta Dęblin. 5 października 2011 r.