• Wyjaśnienia dotyczące rejestru wyborców
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2016 r. dotyczące problematyki "stałego zamieszkania" ZPOW-420-4/16.