• Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2010 r.
    Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2009 r.
  • Wykaz komitetów wyborczych
    Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe do rad gmin oraz bezpośrednie wybory wójta, burmistrza w latach 2007-2008.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 18 lutego 2008 r.