• Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2014 r.
  Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2013 r.
 • Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2012 r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminach wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego przez pełnomocników finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin oraz oraz w wyborach wójta przeprowadzonych przed upływem kadencji
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 września 2010 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2010 r.
 • Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań.
  Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2011 r.