• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
    Komunikat Komisarz Wyborczego w Lublinie z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego