• Zarządzenie nr 109 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 41, poz. 8
    Informacje o podziale na okręgi wyborcze gmin, powiatów oraz sejmiku województwa lubelskiego i wykaz obwodów głosowania według gmin
  • Informacje o podziale na okręgi wyborcze gmin, powiatów oraz sejmiku województwa lubelskiego i wykaz obwodów głosowania według gmin
    Zmiany granic okręgów wyborczych w 2010 r.
  • Zmiany granic okręgów wyborczych w 2010 r.
    Zmiany w podziale na stałe obwody głosowania w 2009 - 2010 r.