• Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 września 2010 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez komisarzy wyborczych z terenu województwa lubelskiego zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
 • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Lublinie, stan na dzień 4 października 2010 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 6 października 2010 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 7 października 2010 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 26 października 2010 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 28 października 2010 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 28 października 2010 r.