• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych. Wybory samorządowe przeprowadzone w dniu 16 listopada 2014 r.
    Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych