• Powołanie terytorialnych komisji wyborczych
    Zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 19 września 2014 r.