Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listpada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie. (według zawiadomień przekazanych  Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie przez pełnomocników komitetów wyborczych zgodnie z art. 102 § 1 i art. 140  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:01-02-2016 14:41
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:14-03-2016 8:45
    Wprowadził:Sławomir Majewski