• Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. Informacja o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 1 grudnia 2014 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad powiatów wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 23 listopada 2014 r. o sprostowaniu obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 20 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 17 listopada 2014 r. o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego