• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Lublinie i, II, III i IV w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Lublinie I, II, III, IV w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz postanowienia o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania