• Wybory ponowne do Rady Gminy Michów, w okręgu wyborczym nr 9. Wybory zarządzone na dzień 21 czerwca 2015 r.
    Wybory ponowne do Rady Gminy Wólka w okręgu wyborczym nr 2. Wybory zarządzone na dzień 19 kwietnia 2015 r.
  • Wybory ponowne do Rady Gminy Wólka w okręgu wyborczym nr 1. Wybory zarządzone na dzień 19 kwietnia 2015 r.