Wybory uzupełniające do Rady Gminy Milejów w okręgu wyborczym Nr 2. Wybory zarządzone na dzień 12 maja 2019 r.

Postanowienie nr 11/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  . Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Poz. 1324 z dnia 25 lutego 2019 r.

Zarządzenie  Nr 43 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Milejów. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Poz. 1422 z dnia 1 marca 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 6 marca 2019 r. o czasie i terminie przyjmowania:

- zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego,

- zgłoszeń kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Milejowie,

- zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,

- zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego,

- sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 21 marca 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do RG Milejów zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 29 marca 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Milejowie.

POSTANOWIENIE NR 53/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Milejowie.

POSTANOWIENIE NR 54/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Milejowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Milejów.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Milejowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborch uzupełniających do Rady Gminy Milejów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Milejowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. o obsadzeniu mandatu radnego

Protokół z wyborów

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 13 maja 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających  do Rady Gminy Milejów przeprowadzonych w dniu 12 maja 2019 r. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3133 z 14 maja 2019 r.

 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:26-02-2019 8:49
    Wprowadził:Sławomir Majewski
  • Data modyfikacji:23-05-2019 14:30
    Wprowadził:Sławomir Majewski