Wyjaśnienia dla kandydatów na Urzędników Wyborczych

 Wszelkie niezbędne informacje, tj. zakres obowiązków, zasady rekturacji, wzory zgłoszeń oraz inne wyjaśnienia znajdują się tutaj.


 

Obecnie Delegatura prowadzi nabór na Urzędnika Wyborczego w mieście Opole Lubelskie. Niezbędną dokumentację, tj. poprawnie wypełnione zgłoszenie wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć osobiście bądź poprzez drogę poczty tradycyjnej.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia06-09-2018 11:14
    Wprowadził:Joanna Koper
  • Data modyfikacji18-10-2019 10:52
    Wprowadził:Joanna Koper